کلاه لبه دار پاندا پنگوئن 6248

ناموجود

اندازه دور سر از 44 تا 50 سانتی متر قابل تنظیم است.

مناسب 4 تا 20 ماه است.

ارسال نظر