پاپوش کفشی پسرانه چسبی

145,000 95,000

اندازه کف پاپوش
سایز 1: حدود 11 سانت
سایز 2: حدود 11 و نیم سانت
سایز ۳: حدود 12 سانت
سایز 4: حدود 12 و نیم سانت
سایز 5: حدود 13 سانت

ارسال نظر