ست بادی شلوار عروسکی

ناموجود

قواره این کار کوچک است. لطفا به اندازه ها حتما دقت کنید.

عرض بادی قد تا فاق طول شلوار
0-3 ماه 19 30 28
3-6 ماه 21 33 31
9-12 ماه 23 35 38
ارسال نظر