بیلرسوت 2 تکه گل گلی طوسی

ناموجود

حدود 5 سانت قابلیت افزایش قد دارد

عرض بلوز قد بلوز  عرض بیلرسوت قد بیلرسوت تا مچ قد بیلرسوت تا فاق
0 تا 3 ماه 25 29 26 53 39
3 تا 6 ماه 26 31 27 56 40
6 تا 9 ماه 27 32 28 58 42
9 تا 12 ماه 28 34 29 61 44
12 تا 18 ماه 29 35 30 65 46
18 تا 24 ماه 30 37 31 68 47
جنس مخمل و پنبه
جنسیت دخترانه
محدوده سنی از قبل 1 تا 2 سال
کشور تولیدکننده وارداتی
ارسال نظر