بادی و شلوار کریسمس طوسی زرشکی وچیون

ناموجود

جنس بادی نخ پنبه و جنس شلوار دورس پنبه است

قد شلوار عرض بادی قد تا فاق بادی قد شلوار
9 تا 12 ماه 23 38 40
12 تا 18 ماه 24 43 43
18 تا 24 ماه 25 44 46
24 تا 36 ماه 27 48 49
ارسال نظر