بادی شلوار سنجاقک بیبی وان

285,000

3 تا 6 ماه:

عرض بادی 21/ قد تا فاق بادی 36/ طول شلوار 36

6 تا 9 ماه:

عرض بادی 22/ قد تا فاق بادی 40/ طول شلوار 38

9 تا 12 ماه:

عرض بادی 23/ قد تا فاق بادی 43/ طول شلوار 42

ارسال نظر