بادی شلوار لاو کانگورو

ناموجود

3 تا 6 ماه:

عرض بادی 22 / قد تا فاق بادی 36/ طول شلوار 38

6 تا 9 ماه:

عرض بادی 23.5/ قد تا فاق بادی 39/ طول شلوار 42

9 تا 12 ماه:

عرض بادی 24.5/ قد تا فاق بادی 40/ طول شلوار 45

ارسال نظر