بادی رکابی دامن دار مشکی بیبی وان

186,000

 

 سایز قد سرشانه تا فاق (دکمه ها) بادی عرض بادی
0 (3 تا 6 ماه) 34 22
1 (6 تا 9 ماه) 37 23
2 (9 تا 12 ماه) 39 25
3 (12 تا 18 ماه) 42 26

 

ارسال نظر