بادی رکابی گلدوزی زبرا وچیون

84,000

سایز 0 تا 3 ماه:
قد تا فاق بادی 32
عرض بادی 20

سایز 3 تا 6 ماه:
قد تا فاق بادی 34
عرض بادی 21

سایز 6 تا 9 ماه:
قد تا فاق بادی 37
عرض بادی 22

سایز 9 تا 12 ماه:
قد تا فاق بادی 40
عرض بادی 23

سایز 12 تا 18 ماه:
قد تا فاق بادی 43
عرض بادی 24

سایز 18 تا 24 ماه:
قد تا فاق بادی 45
عرض بادی 25

بخشها :
ارسال نظر