بادی آستین بلند قو اسپیکو

ناموجود

سایز 0 تا 3 ماه: عرض 22 / قد تا فاق 33.5

سایز 3 تا 6 ماه: عرض 23 / قد تا فاق 34.5

 

ارسال نظر