تیشرت آستین بلند یقه گرد قو اسپیکو

101,000 73,000

سایز 0 تا 3 ماه: عرض 20 / قد 25

سایز 6 تا 9 ماه: عرض 23 / قد 32

سایز 9 تا 12 ماه: عرض 24 / قد 32

ارسال نظر