بادی رکابی قو اسپیکو

ناموجود

سایز 0 تا 3 ماه: عرض 22 / قد تا فاق 34

سایز 3 تا 6 ماه: عرض 23 / قد تا فاق 36

سایز 6 تا 9 ماه: عرض 24 / قد تا فاق 38

سایز 9 تا 12 ماه: عرض 26 / قد تا فاق 43

بخشها :
ارسال نظر