مانتو اتوبوس سرمه ای اسپیکو

ناموجود

سایز 0 تا 3 ماه: عرض 20.5 / قد 24.5

سایز 3 تا 6 ماه: عرض 22/ قد 27

سایز 6 تا 9 ماه: عرض 23/ قد 30

سایز 9 تا 12 ماه: عرض 25 / قد 32

ارسال نظر