بادی آستین بلند اتوبوس سرمه ای اسپیکو

ناموجود

سایز 0 تا 3 ماه: عرض 22 / قد تا فاق 33.5

سایز 3 تا 6 ماه: عرض 23 / قد تا فاق 34.5

سایز 6 تا 9 ماه: عرض 24 / قد تا فاق  37

سایز 9 تا 12 ماه: عرض 26 / قد تا فاق 42

ارسال نظر