تیشرت آستین کوتاه یقه فرشته اتوبوس سرمه ای اسپیکو

99,000 69,000

سایز 0 تا 3 ماه: عرض 21.5 / قد 27

سایز 3 تا 6 ماه: عرض 22 / قد 28.5

سایز 6 تا 9 ماه: عرض 22.5 / قد 31

سایز 9 تا 12 ماه: عرض 25 / قد 33.5

ارسال نظر