تیشرت آستین بلند یقه گرد اتوبوس سرمه ای اسپیکو

101,000 73,000

سایز 0 تا 3 ماه: عرض 20 / قد 25

سایز 3 تا 6 ماه: عرض 23 / قد 30

سایز 6 تا 9 ماه: عرض 24 / قد 32

ارسال نظر