تیشرت آستین کوتاه یقه گرد اتوبوس سرمه ای اسپیکو

99,000 69,000

سایز 0 تا 3 ماه: عرض 19 / قد 24

سایز 3 تا 6 ماه: عرض 21.5 / قد 27

سایز 6 تا 9 ماه: عرض 22.5 / قد 30

سایز 9 تا 12 ماه: عرض 24 / قد 33

ارسال نظر