سرهمی اتوبوس سرمه ای اسپیکو

ناموجود

 

قواره کار کوچک است

سایز 0 تا 3 ماه: عرض 24 / قد کامل 39 / قد تا فاق 27

سایز 3 تا 6 ماه: عرض 25 / قد کامل 41 / قد تا فاق 29

سایز 6 تا 9 ماه: عرض 26 / قد کامل 43 / قد تا فاق 30

سایز 9 تا 12 ماه: عرض 27 / قد کامل 45 / قد تا فاق 31

ارسال نظر