رامپر خرچنگ بی بیبی

299,000
دسته: رامپر

3 تا 6 ماه: قد تا فاق 37/ قد کامل 41/ عرض 27

6 تا 9 ماه: قد تا فاق 39/ قد کامل 43/ عرض 28

9 تا 12 ماه: قد تا فاق 41/ قد کامل 46/ عرض 30

12 تا 18 ماه: قد تا فاق 44/ قد کامل 49/ عرض 32

18 تا 24 ماه: قد تا فاق 47/ قد کامل 52/ عرض 34

2 تا 3 سال: قد تا فاق 50/ قد کامل 54/ عرض 35

 

ارسال نظر