ست آستین کوتاه شلوار بالرین نیلی

543,000
دسته: محصولات

سایز ۴:
قد شلوار ۴۷
قد لباس ۳۶-۳۵
عرض لباس ۲۷-۲۶

سایز ۵:
قد شلوار ۵۰
قد لباس ۳۸
عرض لباس ۲۸

سایز 6:
قد شلوار ۵۴
قد لباس ۳۹
عرض لباس ۳۰

ارسال نظر