بادی آستین کوتاه شیر کوکالو

ناموجود

سایز :              عرض بادی    /   قد تا فاق بادی

9 تا 12 ماه:        25-24 سانت /  41-40 سانت

ارسال نظر