رامپر تمام چاپ پاندا بیبی وان

ناموجود

الگو؛ سایز ... (سن پیشنهادی): اندازه ها به سانتیمتر

سایز 1 (6 تا 9 ماه): قد کامل 42 / قد تا فاق 38 / عرض 23

سایز 2 (9 تا 12 ماه): قد کامل 44 / قد تا فاق 40 / عرض 25

سایز 3 (12 تا 18 ماه): قد کامل 47 / قد تا فاق 42 / عرض 26

سایز 4 (18 تا 24 ماه): قد کامل 50 / قد تا فاق 45 / عرض 27

 

ارسال نظر