تیشرت آستین کوتاه یقه دار قرمز آنیل

149,000
دسته: محصولات

12 تا 18 ماه: عرض 25 / طول 30 سانتیمتر

18 تا 24 ماه: عرض 27 / طول 35 سانتیمتر

2 تا 4 سال: عرض 31 / طول 40 سانتیمتر

4 تا 6 سال: عرض 34 / طول 45 سانتیمتر

ارسال نظر