بادی آستین بلند سفید مجلسی شیکو کد 109

ناموجود

الگو؛ سایز ... (سن پیشنهادی): اندازه ها

سایز 1 (3 تا 6 ماه): عرض 22 / قد تا فاق 32 سانتیمتر

سایز 2 (6 تا 9 ماه): عرض 23 / قد تا فاق 36 سانتیمتر

سایز 3 (9 تا 12 ماه): عرض 24 / قد تا فاق 41 سانتیمتر

سایز 4 (1 تا 2 سال): عرض 26 / قد تا فاق 45 سانتیمتر

ارسال نظر