رامپر مجلسی یاسی فادیا شیکو کد 156

ناموجود

الگو؛ سایز ... (سن پیشنهادی): اندازه ها

سایز 1 (3 تا 6 ماه): عرض 25 / قد تا فاق 34 سانتیمتر

سایز 2 (6 تا 9 ماه): عرض 27 / قد تا فاق 39 سانتیمتر

سایز 3 (9 تا 12 ماه): عرض 28 / قد تا فاق 41 سانتیمتر

سایز 4 (1 تا 2 سال): عرض 29 / قد تا فاق 44 سانتیمتر

 

لباس حالت کشی دارد و اندازه ها کمی قابل افزایش هستند.

ارسال نظر