رامپر رکابی کوسه سبز الماکیدز

ناموجود
سایز عرض رامپر قد تا فاق رامپر قد کامل رامپر
سایز 1 (3 تا 6 ماه) 25 36 39
سایز 2 (6 تا 9 ماه) 26 39 42
سایز 3 (9 تا 12 ماه) 27 41 46
سایز 4 (12 تا 18 ماه) 28 44 50
سایز 5 (18 تا 24 ماه) 29 45 52

 

ارسال نظر