تیشرت آستین کوتاه یقه دار راه راه کد 5

ناموجود

سایز 1 (6 تا 12ماه) : طول 32 / عرض 23 سانتی متر

سایز 2 (12 تا 18 ماه) : طول 34 / عرض 25 سانتی متر

سایز 3 (18 تا 24 ماه) : طول 36 / عرض 26 سانتی متر

 

موقعیت طرح راه راه پارچه در لباس های مختلف، متغیر است و به صورت رندوم ارسال می شود.

ارسال نظر