ست سه تکه ببعی کرم دانالو

ناموجود

سایز

عرض بادی قد تا فاق بادی عرض مانتو قد مانتو قد شلوار

0 تا 3 ماه

20 35 21 27 36

3 تا 6 ماه

21 40 23 30 40

6 تا 9 ماه

23 41 24 32 45
9 تا 12 ماه 24 44 26 34

48

ارسال نظر