ست سه تکه سیب دانالو

ناموجود

سایز

عرض بادی قد تا فاق بادی عرض مانتو قد مانتو قد شلوار

0 تا 3 ماه

20 36 22 28 36

3 تا 6 ماه

21 40 23 30 38

6 تا 9 ماه

22 42 24 32 40
9 تا 12 ماه 23 43 25 34

43

ارسال نظر