ست سه تکه فیل دانالو

ناموجود

 

سایز

عرض بادی قد تا فاق بادی عرض مانتو قد مانتو قد شلوار
           

3 تا 6 ماه

21 40 23 30 41

6 تا 9 ماه

22 42 24 32 45
9 تا 12 ماه 24 44 25 34

47

ارسال نظر