بادی آستین کوتاه تمام چاپ ماشین وچیون

ناموجود

سایز 9 تا 12 ماه:
قد تا فاق بادی 41
عرض بادی 22

سایز 12 تا 18 ماه:
قد تا فاق بادی 44
عرض بادی 23

سایز 18 تا 24 ماه:
قد تا فاق بادی 46
عرض بادی 24

سایز 24 تا 36 ماه:
قد تا فاق بادی 48
عرض بادی 25

ارسال نظر