بادی رکابی یقه فرشته سفید کارترز

119,000
دسته: محصولات

سایز         /  عرض بادی /  قد تا فاق بادی

6 (3 تا 6 ماه)   /      20       /      37

9 (6 تا 9 ماه)   /       21      /       40

12 (9 تا 12 ماه) /    22       /       43

18 (12 تا 18 ماه)  /  23       /      46

24 (18 تا 24 ماه) /   25        /     48

36 (24 تا 36 ماه) /   27        /     52

ارسال نظر