شلوار توکرکی نسکافه ای آنیل

ناموجود

30 (6 تا 12 ماه): قد شلوار 41 سانتیمتر

35 (1 تا 2 سال): قد شلوار 46 سانتیمتر

40 (2 تا 4 سال): قد شلوار 55 سانتیمتر

45 (4 تا 6 سال): قد شلوار 61 سانتیمتر

ارسال نظر