پافر حروف

ناموجود
سایز عرض بافر قد پافر
90 (12 تا 18ماه) 28 34
100 (18 تا 24 ماه) 30 36
110 (2 تا 3 سال) 32 39
120 (3 تا 4 سال) 34 42
130 (4 تا 5 سال) 35 44

ارسال نظر