بلوز و شلوار دورس تدی خردلی آنیل

ناموجود

قواره کار کوچک است. لطفا قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود.

سایز عرض بلوز قد بلوز قد شلوار
1 تا 2 سال 28 33 43
2 تا 3 سال 29 36 48
3 تا 4 سال 30 38 52
4 تا 5 سال 32 41 58
5 تا 6 سال 33 43 62
ارسال نظر