سرهمی گلدوزی پنگوئن کلاه کالباسی وچیون

ناموجود

سایز 0 تا 3 ماه: عرض 21 / قد کامل 48/ قد تا فاق 32

سایز 3 تا 6 ماه: عرض 22 / قد کامل 51/ قد تا فاق 35

سایز 6 تا 9 ماه: عرض 24 / قد کامل 55/ قد تا فاق 38

سایز 9 تا 12 ماه: عرض 27 / قد کامل 59/ قد تا فاق 41

ارسال نظر