سرهمی و کلاه گلبهی چیاکو

سایز ۰ تا ۳ ماه جورابدار و مابقی سایزها بدون جوراب است.
ناموجود

سایز 0 تا 3 ماه: عرض 23 / قد کامل 42/ قد تا فاق 32

سایز 3 تا 6 ماه: عرض 24/ قد کامل 46/ قد تا فاق 35

سایز 6 تا 9 ماه: عرض 25/ قد کامل 52/ قد تا فاق 37

سایز 9 تا 12 ماه: عرض 26/ قد کامل 55/ قد تا فاق 40

ارسال نظر