بادی رکابی سفید وچیون

ناموجود

سایز 0 تا 3 ماه:
قد تا فاق بادی 32
عرض بادی 20

سایز 3 تا 6 ماه:
قد تا فاق بادی 35
عرض بادی 21

سایز 6 تا 9 ماه:
قد تا فاق بادی 37
عرض بادی 22

سایز 9 تا 12 ماه:
قد تا فاق بادی 38
عرض بادی 24

ارسال نظر