پیراهن پسرانه آستین کوتاه سبز طاها kids

195,000
دسته: محصولات

الگو؛ سایز درج شده (سن پیشنهادی): اندازه ها

1 (1 تا 2 سال) : طول 37 / عرض 27 سانتی متر

2 (2 تا 3 سال) : طول 40 / عرض 29 سانتی متر

3 (3 تا 4 سال) : طول 43 / عرض 31 سانتی متر

4 (4 تا 5 سال) : طول 46 / عرض 33 سانتی متر

5 (5 تا 6 سال): طول 50 / عرض 35 سانتی متر

6 (6 تا 7 سال): طول 54 / عرض 38 سانتی متر

7 (7 تا 8 سال): طول 58 / عرض 41 سانتیمتر

8 (8 تا 9 سال): طول 61 / عرض 43 سانتیمتر

ارسال نظر