رامپر قلب سرمه ای بیبی گپ

ناموجود

6 تا 9 ماه: قد تا فاق 39/ عرض 25

9 تا 12 ماه: قد تا فاق 41/ عرض 26

12 تا 18 ماه: قد تا فاق 43/ عرض 27

18 تا 24 ماه: قد تا فاق 45/ عرض 28

2 تا 3 سال: قد تا فاق 47/ عرض 29

 

ارسال نظر