ست تیشرت شلوارک راحتی دایناسور kids

248,000
سایز عرض تیشرت قد تیشرت قد شلوارک
1 (1 تا 2 سال) 30 36 25
2 (2 تا 3 سال) 33 40 28
3 (3 تا 4 سال) 35 43 31
4 (4 تا 5 سال) 37 45 33
5 (5 تا 6 سال) 38 48 36
6 (6 تا 8 سال) 40 52 39
ارسال نظر