روش اندازه گیری

اندازه گیری دقیق لباس ها به عنوان یک بخش مهم در ارائه اطلاعات درست به مخاطب، همواره برای فروشگاه اینترنتی 1000 نی نی یک دغدغه بوده است. با این حال، تعریفی درست و استاندارد از روش های اندازه گیری 1000 نی نی، به مخاطبان ما کمک می کند تا درک درستی از این بخش مهم خرید پیدا کنند. در تصویر زیر، به صورت شماتیک توضیح داده شده است که برای هر 4 مدل لباس زیر، چه اندازه هایی اهمیت داشته و چه حد و مرزی را در اندازه گیری رعایت می کنیم. این نکته را در نظر داشته باشید که در تمامی اندازه گیری ها، خطای انسانی به شکل های مختلف وجود دارد (خطای در حین اندازه گیری، خطا در حین دوخت لباس). به همین دلیل در تمامی اندازه های نوزادتان که با اطلاعات اندازه لباس ها در 1000 نی نی مقایسه می کنید، 1 الی 2 سانتیمتر اختلاف را حتما لحاظ کنید.

ما لباس ها در 1000 نی نی به 4 دسته قسیم می کنیم: پیراهن یا تیشرت (شامل انواع تیشرت ها و پیراهن های آستین کوتاه و بلند و مانتو می شود)، بادی یا زیردکمه ای (شامل انواع آستین کوتاه و بلند و رکابی)، سرهمی (شامل هم سرهمی و هم رامپر) و شلوار

روش اندازه گیری

تمامی عرض هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند، در حقیقت اندازه زیر بغل تا زیر بغل لباس می باشد. این اندازه را با عنوان عرض سینه هم شنیده اید، که از نظر عددی با نصف دور سینه برابری می کند.

در دسته پیراهن ها و تیشرت ها، اندازه طول را از خط فرضی بالا یا سرشانه تا پایین ترین نقطه تیشرت یا پیراهن در نظر میگیریم. برای پیراهن های دخترانه ای که پایین لباس ها انحنا دارد، عدد متوسطی از پایین ترین و بالاترین نقطه از پایین لباس را گزارش می کنیم.

در دسته بادی ها، اندازه طول را از خط فرض بالا یا سرشانه تا دکمه های بادی در نظر می گیریم.

در دسته سرهمی و رامپرها، 2 نوع طول داریم. قد تا فاق، که با رنگ سبز نشان داده شده است. این طول با استفاده از روش طول بادی ها اندازه گیری می شود. اندازه قد کامل را هم از خط فرضی بالا یا سرشانه تا مچ سرهمی در نظر میگیریم. برای رامپر این قد تا پایین ترین نقطه رامپر که اصولا بالای زانو است در نظر می گیریم. قد کامل را اصولا یا با این عنوان و یا باعناوینی مثل قد سرهمی یا قد رامپر هم گزارش می کنیم.

در رابطه با طول شلوار نیز، طول را از کمر تا مچ شلوار اندازه می زنیم.

نظرات